Poveži se

Študentski dom TOMI|Urejen|Cenovno ugoden|Dostopen|Zabaven

Predstavitev

KAKO PRIDEŠ V ŠTUDENTSKI DOM?

Prošnja za sprejem v študentski dom
Elektronska prijava

KORAKI, S KATERIMI LAHKO PRIDEŠ V ŠTUDENTSKI DOM

Preberi razpis za študijsko leto, ki je objavljen v dnevnem časopisu, na spletu Ministrstva za šolstvo, znanost in tehnologijo in Študentskega doma TOMI praviloma spomladi. Postopek kandidiranja študentov in odločanje o pravici do subvencioniranega bivanja je za vse študente enak.

Kako je, če kandidiraš prvič?

1. Rok oddaje prošnje. Študent pošlje Prošnjo za sprejem (obrazec št. 1: DZS 1,70 - prodajajo knjigarne in večje papirnice; objavljen je tudi na spletu) do roka, ki je določen v razpisu na Študentske domove v Mariboru,Gosposvetska cesta 83. Seveda je treba poslati na pisarno Študentskega doma TOMI tudi lastnoročno napisano vlogo, če želi študent bivati v tem domu. To je potrebo zaradi uskladitve vselitev z Študentskimi domovi Maribor, kamor bo poslal obrazec DZS 1,70.

2. Kaj je treba priložiti prošnji, katero pošiljaš na Študentske domove v Mariboru je določeno v razpisu.

3. Spoštuj navodila in roke, če ne - boš izpadel iz formalnih razlogov.

4. Pogoji za pridobitev pravice do subvencioniranega bivanja: državljanstvo R Slovenije, status študenta, materialni cenzus , oddaljenost stalnega prebivališča od Maribora: nad 25 km, ni bil izključen iz študentskega doma; izredni študent: vpisan v program, ki se izvaja najmanj tri dni v tednu in ni zaposlen ali iskalec zaposlitve.

5. Točkuje se: oddaljenost stalnega prebivališča od Maribora, materialni položaj študentove družine in študentov uspeh v predhodnem izobraževanju. Dodatne točke lahko študent pridobi: za izjemen uspeh in pomembno delo na obštudijskih dejavnostih, posebne socialne in zdravstvene razmere ter druge izjemne okoliščine, če študent priloži ustrezna dokazila. Način točkovanja določajo merila iz Pravilnika o subvencioniranju bivanja, ki je objavljen na spletnih straneh pristojnega ministrstva in Zavoda.

6. Spoštuj navodila pisarne za študentske domove in v kolikor zahtevajo dodatne podatke ali dokumente – to takoj uredi.

7. Pisarna za študentske domove po določenem roku ( po tem, ko bodo zbrana vsa dokazila, vključno s potrdilom o vpisu ) pošlje študentu odločbo o izpolnjevanju pogojev in doseženo število točk. Postopek je voden po ZUP/1 in antibirokratskem programu /2.

8. V razpisu določenega datuma Pisarna za študentske domove objavi na spletu prednostni seznam,kjer so mesta točkovana.Tako študent pridobi za eno študijsko leto pravico subvencioniranega bivanja in sicer do 30.9.prihodnjega leta. Tajnost podatkov je zajamčena.

9. Pridobljena pravica bivanja še ne pomeni dejansko pridobitev postelje v Študentskem domu TOMI. Glede na proste kapacitete, prejme študent po vrstnem redu s prednostnega seznama, obvestilo o napotitvi na vselitev.

10. Študent, ki izpolnjuje pogoje, bo pisno ali telefonsko obveščen s strain Študentskega doma Tomi o datumu vselitve.

Kako podaljšaš bivanje v študentskem domu?

Ponovijo se postopki kot za kandidiranje prvič.

1. Študent lahko podaljšuje pravico bivanja praviloma za čas trajanja enega dodiplomskega študijskega programa in do 12 mesecev po koncu zadnjega semestra, oziroma en podiplomski študijski program (absolvent na podiplomskem programu ne šteje). Izjemoma se pravica bivanja lahko podaljša še do 12 mesecev, če so za to izpolnjeni pogoji iz 23. člena Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov.

2. Študentu, ki izpolnjuje pogoje za podaljšanje bivanja, Pisarna za študentske domove pošlje odločbo o izpolnjevanju pogojev za podaljšanje bivanja v 30 dneh od dneva, ko je študentova vloga popolna. Po prejemu odločbe o pravici do podaljšanja bivanja laho študent še naprej biva v Študentskem domi TOMI s subvencionirano stanarino.

3. Študentu, ki ne izpolnjuje pogoje za podaljšanje bivanja, lahko biva v domu po ekonomski ceni, se pravi brez subvencije.

Kako pa je med počitnicami?

Med počitnicami (julij, avgust) študent, kateri ostane v domu tudi v naslednjem študijskem letu plačuje neglede na bivanje stanarino po znižani ceni 50,00 €. V tem primeru lahko študent nemoteno ves čas počitnic uporablja svojo sobo.

Prijava za sprejem in podaljšanje subvencije je možna samo preko spletne strani študentskih domov Maribor - Elektronska prijava

Dobrodošli.